WOPR
w Kołobrzegu

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


BEZPIECZNIE NAD WODĄ

WOPR Oddział Powiatowy Kołobrzeg zaprasza do współpracy w organizacji akcji mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości bezpiecznego wypoczynku nad wodą w sezonie letnim 2017

Czytaj więcej

Aplikacja Ratunek

Poczuj się bezpiecznie nad wodą – przygotuj się na niespodziewane zdarzenia i zainstaluj aplikację RATUNEK na swój telefon.

Przejdź na stronę aplikacji

Zachodniopomorskie WOPR

Zapraszamy na portal zachodniopomorskiego WOPR.

Przejdź na stronę

"Płytka wyobraźnia"

Kampania "Płytka Wyobraźnia to kalectwo"

Przejdź na stronę

W dniu 9.12.2017 w Milenium w Kołobrzegu w sali Wopr
po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zabrania WOPR Oddział Powiatowy Kołobrzeg
odbędzie się
Walne Zebranie członków Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego – Oddział Powiatowy w Kołobrzegu 
celem :
wyboru Zarządu Oddziału,
podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia,
podjęcia uchwały w sprawie wyboru delegatów na walne zebranie delegatów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego.

Porządek obrad :
1) otwarcie zebrania,
2) wybór przewodniczącego i protokolanta,
3) stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał przez zebranie członków założycieli stowarzyszenia,
4) podjęcie uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia regulaminu walnego zebrania;
5) podjęcie uchwały nr 2 w sprawie wyboru zarządu oddziału,
6) podjęcie uchwały nr 3 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia,
7) podjęcie uchwały nr 4 w sprawie wyboru delegatów na walne zebranie delegatów Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Województwa Zachodniopomorskiego,
8) wolne głosy i wnioski,
9) zamknięcie obrad.